Foreningen FOD

FOD er en forening, der har til formål, en gang årligt, at arrangere folkemusik og – dansestævnet FOD, og derved styrke sammenholdet og de sociale relationer blandt unge med interesse for folkemusik og – dans
Bestyrelsen (ofte omtalt som “arbejdsgruppen”) bliver valgt på den årlige generalforsamling, der afholdes i forbindelse med stævnet FOD. Som deltager på stævnet FOD bliver man samtidig medlem af foreningen FOD indtil næste års stævne og kan dermed stille op til bestyrelsen. Hvis man ikke har været deltager på årets FOD-stævne, er det muligt at melde sig ind i foreningen FOD vha. skriftlig begæring samt betaling af kontingent. Alle i FODs bestyrelse arbejder frivilligt.

Den nuværende arbejdsgruppe

  • Sonja Møller

  • Andreas Asmild

  • Ask Rosenkilde

  • Chott Andersen

  • 'Clea Hjortskov

  • Ib Toftkær Muurmann

  • Johanna Mathilda Hammerlund

  • Leo Friis Larsen